Tổng quan Đà Nẵng

Ðà Nẵng là thành phố thủ phủ miền Trung – Tây Nguyên Việt Nam, là Cửa ngõ phía đông của tuyến Hành lang kinh tế Ðông Tây. Nơi đây cũng là cửa ngõ của các Di sản Văn hoá và Thiên nhiên Thế giới. Ðây là thành phố thứ hai ở Việt Nam hợp tác với tập đoàn IBM theo mô hình “Thành phố thông minh hơn”.
- Diện tích: 1.285 (km2)
- Dân số: 1.064.070 (người)
- Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên: 1.2%
- Dân số trong độ tuổi lao động: 743.820 (người)
- Chỉ số PCI: 70.11/100
- Thu nhập công năm 2016: 18.227 (tỷ đồng)
- Sản xuất công nghiệp năm 2016: 13.660 (tỷ đồng)

Video

Video 3

Video 3