Địa điểm du lịch

1. Kinh Thành Huế
2. Phố cổ Hội An
3. Bà Nà
4. Thánh địa Mỹ Sơn
5. Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng
6. Bãi biển Mỹ Khê, bãi biển Non Nước, bãi biển Sơn Trà
7. Đảo khỉ Sơn Tra

Video