Area map

Area Map

  • Tuyến đường Nguyễn Tất Thành với hệ thống xe buýt đưa đón từ Trung tâm Thành phố
  • Tuyến đường cao tốc đầu tiên và duy nhất nối DITP với khu công nghệ cao và DITP giai đoạn 2, tham gia vào cụm khu công nghệ cao
  • Tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quãng Ngãi
  • Hệ thống xử lí nước thải

View more