Tin dự án

Vượt qua đại dịch COVID-19, DITP quyết liệt trong công tác thực hiện đúng tiến độ kế hoạch vận hành nhà máy sản xuất và lắp ráp điện tử CNC SMT duy nhất tại miền Trung.

Overcoming the COVID-19 pandemic, DaNang Information Technology Development Joint Stock Company (DITP) has drastically carried out according to the schedule of operation the only SMT high-tech electronics manufacturing and assembly factory in the Central of Vietnam.

Xem thêm