Tổng quan


Chủ đầu tư:  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CNTT ĐÀ NẴNG
Địa điểm:Xã Hòa Liên, Huyện Hòa Vang, TP Ðà Nẵng, Việt Nam
Tổng diện tích: 341ha 
Giai đoạn 1: 131ha and 47 triệu
Giai đoạn 2: 210ha and 74 triệu USD 
Tổng vốn đầu tư: 121 million USD
Tầm nhìn: DITP sẽ trở thành một trong những cộng đồng phát triển công nghệ thông tin tốt nhất Châu Á tại thành phố Ðà Nẵng theo mô hình thung lũng Silicon của Hoa Kỳ
Hiện tại, Các công ty thể hiện sự quan tâm đến việc tham gia vào Da Nang IT Park : IBM, Cisco, Intel, KDDI, Mitsui, NTT Data, Japanese firms, US and local Software & IT companies.